Pro gradu -tutkielman ohjaus

Åström, H. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Syysyksivuotisten kasvien (Arabidopsis thaliana ja Thlaspi arvense) itäminen ja sirkkataimien talvehtiminen kahdessa eri ilmasto-olosuhteissa
Aikajakso20162019
TutkittavaLinda Peltola