Pro gradu -tutkielman tarkastus: Laura Mikkola

Vaattovaara, J. (Sivuohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Murteellisuus, maalaisuus ja miellyttävyys helsinkiläisten kuulemana: monimenetelmäinen tutkimus lukiolaisten kieliasenteista
Aikajaksotoukokuuta 2011
TutkittavaLaura Mikkola
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto