Pro gradun ohjaaminen: Kemian opettajien kokemat huolenaiheet MarvinSketch-ohjelmiston omaksumisessa

Pernaa, J. (Ohjaaja), Aksela, M. (Sivuohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Tekijä : Topias Mällinen
Aikajakso2020
Tutkittava