Pro gradun ohjaus: Olga Poropudas: Merkityt muukalaiset – japanilaisen sarjakuvan tapoja esittää vieraskielisyyttä ja vierasmaalaisuutta suhteessa japanin kieleen ja japanilaisuuteen (Itä-Aasian tutkimus, 40 op)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso13 toukok. 2020