pro gradun toinen tarkastaja (Jukka Kekkosen ohella): "Tekesin nousu ja tuho: Oikeushistoriallinen tutkimus politiikan vaikutuksista valtiontukioikeuteen"

Kokkonen, I. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Janne Tuokkolan pro gradu-tutkielman toinen tarkastaja
Aikajakso1 maaliskuuta 2019
Tutkittava