Räpin paikallishuumori Espoossa

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Kuvaus

Paikallisuus ja paikka ovat räpin suuria aihepiirejä, joiden kautta räppärit rakentavat esityksissään mielikuvia eriasuinalueista ja niiden asukkaista. Paikat ja yhteisöt räpissä ovat osa musiikin lajin globaalia ja lokaalia merkitysten verkkoa, jonka kautta käsitellään moninaisia aiheita, kuten alueiden eriarvoisuutta tai yhteisöllisyyden merkitystä yksilöille. Yhdysvaltalaiset lähiöt ovatkin tulleet tutuksi globaaleille yleisöille esimerkiksi räpin esitysten kautta. Suomen sisällä, räpin kautta tunnetuksi tulleita alueita ovat esimerkiksi Helsingin Roihuvuori ja Espoon Olari.
Paikallisuuden sanoittamisen ja historiatietouden avulla voidaan rakentaa aitoutta ja uskottavuutta räpin tekijöiden ja kuulijoiden keskuudessa. Espoossa räppärit käyttävät paikallishuumoria ja erilaisia paikallisia stereotypioita huumorin lähtökohtina. Sanoitukset voivat parodioida espoolaisia stereotypioita tai sisältää paikallisia tapahtumia tai jännitteitä yksilöiden ja yhteisöjen välillä. Paikallisuus näkyy myös musiikkivideoilla, jotka kuvataan usein omassa lähiössä tai sen ympärillä, tai videot voivat edustaa kerronnaltaan täysin päinvastaista kerronnan suuntaa kuin kappaleen sanoitukset. Paikallishuumoriin sekoittuvat myös räpin ja laajemmin hip hopin globaalit aihepiirit ja stereotypiat, joita käytetään luovasti hyväksi omissa esityksissä.
Keskityn folkloristiikan alan väitöskirjassani tutkimaan espoolaisia räppäreitä ja heidän mielikuviaan ja kokemuksiaan Espoosta. Tutkin espoolaisuutta ja räppiä performanssitutkimuksen kautta. Esityksistä muodostuu kokonaisuuksia esitetystä ja koetusta Espoosta kotiseutuna, jota voi esimerkiksi rakastaa, vihata, pilkata tai puolustaa. Huumori toimii sekä yhteisön yhteisen ilon tuojana että kriittisen tarkastelun välineenä. Mitä enemmän esitystä seuraava yleisö tietää espoolaisesta arjesta, sitä moniulotteisempi esityskuulijalle avautuu. Nojaan tutkimuksessani mm. John Miles Foleyn (1995) esitysareena-käsitteeseen ja sen luomaan performanssin rakentamaan tilaan, jossa toden ja arjen väliset rajat hämärtyvät esityksen käynnistyessä. Esityksen ajan sekä kuulija että esittäjä ymmärtävät tilan erityisen luonteen ja voivat esityksen sisällä hyväksyä arvoistaan poikkeavia esityksen osia niitä kyseenalaistamatta. Näistä jännitteistä nousevat myös monet huumorin elementit espoolaisessa räpissä. Tutkin väitöskirjassanikotiseutuun liitettyä kerrontaa haastattelujen avulla sekä analysoimalla räppäreiden tekemää musiikkia, videoita, esiintymisiä ja muuta materiaalia, kuten sosiaalisen median aineistoja. Tässä puheenvuorossa keskityn ennen kaikkea huumorin ja paikallisuuden suhteisiin käyttämällä tapausesimerkkeinä espoolaisten räppäreiden esityksiä.
Aikajakso9 jouluk. 2021
Tapahtuman otsikkoKulttuurintutkimuksen päivät 2021
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiJoensuu, SuomiNäytä kartalla
Tunnustuksen arvoKansallinen