Rebecka Stroh, bihandledare, Göteborgs universitet

Palojoki, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

"De ska lära sig för livet" - Främjande och hämmande faktorer för Food literacy i Hem- och konsumentkunskap. (examensarbete, hösttermin 2017)
Aikajaksosyyskuuta 201710 tammikuuta 2018
Tutkittava