Roosa Luukkasen pro gradu -työn ”Ruokahävikin synty kotitalouksien arjessa – huolenpitoa, unohtumista ja ennakoimattomuutta” (kuluttajaekonomia, taloustieteen laitos) ohjaus 2016-2017 ja arviointi 23.11.2017

Niva, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso20162017
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohtaTaloustieteen osasto
Tunnustuksen arvoKansallinen