Serotyping Aggregatibacter actinomycetemcomitans by quantitative PCR ─ Method development

Pussinen, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Syventävän tutkielman tekijä HLK Juha Vuorenkoski.
Aikajakso2015
Tutkittava