Sini Salko: Autotrofisen ja heterotrofisen maahengityksen kehittyminen kuivuudessa boreaalisen metsämännyn (Pinus sylvestris) kasvu-alustalla

Kulmala, L. (Ohjaaja), Ryhti, K. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

master's thesis
Aikajakso20192020
Tutkittava