Supervision of Advanced thesis by Petra Sweins (Medicine)

Kimppa, L. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksosyyskuuta 2013joulukuuta 2015
Tutkittava