Anna Mertaojan pro gradu -tutkielman ohjaaja

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Pro gradu -tutkielma.

Title of thesis: Itiöityminen ja toksiinituotanto yksittäisissä villityypin Clostridium botulinum -soluissa
Aikajaksolokak. 2014 → …
TutkittavaAnna Mertaoja
Tutkimuksen ajankohta
  • University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences