ETK Antti Savinin maisterin tutkielman (Pro gradu) ohjaaja

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Kokeellisen osan vastuullinen ohjaaja, sekä kirjoitusosuuden ohjaukseen osallistuminen. Vastuullinen ohjaaja omassa oppiaineessa: Professori Per Saris, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Muu ohjaaja (kirjoitusosuus): Professori Johanna Björkroth, eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Title of thesis: Nisiinin vaikutus pakatun lihan mikrobiyhteisöön ja pilaantumiseen
Aikajaksohelmikuuta 2014 → …
TutkittavaAntti Savin
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry