Supervision of Candidate Thesis for Melinda Miikkulainen

Virtala, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of the thesis: KOIRANPUREMIEN AIHEUTTAMAT ZOONOOSIT
Aikajakso2017
Tutkittava