Supervision of Gradu Thesis

Losada Fraga, F. (Sivuohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: The Development and the Role of the Credit Ratings in European Union Prudential Bank Regulation before and after the Financial Crisis
Aikajaksosyyskuuta 2014huhtikuuta 2017
TutkittavaJanne Parikka
Tutkimuksen ajankohta Helsingin yliopisto
Tunnustuksen arvoKansallinen