Supervision of Kristiina Suominen's licentiate thesis

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Subkliinistä ja kliinistä utaretulehdusta aiheuttaineiden Streptococcus uberis- kantojen valikoitujen virulenssi- ja antibioottiresistenssitekijöiden kartoitus
Aikajakso20092012
TutkittavaKristiina Suominen
Tutkimuksen ajankohta
  • University of Helsinki