Supervision of Licentiate Thesis (Sanna Engblom: Prevalence of uterine disorders among Finnish domestic rabbits)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Kohtumuutosten esiintyvyys suomalaisilla kaneilla
Aikajakso2017