Supervision of Master's thesis

  Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

  Kuvaus

  Icebacteria in the Bothnian Bay and the Gulf of Finland: species composition in different salinity, nutrient and light regimes

  Title of thesis: Perämeren ja Suomenlahden jääbakteerit: lajistoerot erilaisissa suolapitoisuus-, ravinne ja valoympäristöissä
  Aikajakso2005
  TutkittavaVilla Vähä
  Tutkimuksen ajankohta
  • University of Oulu