Pro gradun ohjaaja

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Rakkolevävyöhykkeen alapuolella kasvavat makrofyytit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat abioottiset tekijät Tvärminnen saaristossa
Aikajakso2008
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki