Supervision of Master's Thesis: Stylops-kierresiipissuvun (Strepsiptera: Stylopidae) esiintyminen Suomessa ja naaraiden soveltuvuus lajinmääritykseen - Twisted-wing parasitoid genus Stylops (Strepsiptera: Stylopidae) in Finland and the suitability of adult female morphology for species identification

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2019
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohta
Tunnustuksen arvoKansallinen