Supervision of Master's thesis work

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Catarina Bergström, Erikoistyö: ”Jämförelse av två olika typers musstammar, utavlade ICR och inavlade C57BL/6, i attentional set shifting kognitiva test”. 2014
Aikajakso2014