Supervision of Master's thesis work

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Emil Holmström, Erikoistyö: ”Metabotrooppisten glutamaattireseptorien 2 ja 3 (mGluR2/3) merkitys aivojen sensorimotoriselle hälysuodatukselle”. 2012
Aikajakso2012