Supervision of Master's thesis work

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Joanna Makkonen: Metabotrooppisen mGlu3-reseptorin merkitys hiirten pakko-oireisessa käyttäytymisessä ja liikeaktiivisuudessa, 2016.
Aikajakso2016