Supervision of M.Sc. thesis of Elina Pekonen

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: ’Oksidatiivinen stressi Fusarium avenaceum –mykotoksiinien toksisuuden mekanismina?
Aikajakso2012
TutkittavaElina Pekonen
Tutkimuksen ajankohta
  • University of Turku