Supervision of Msc thesis of Helena Seppänen

Skurnik, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Virulence plasmid associated autoagglutination of Yersinia enterocolitica and changes in protein profiles
Aikajakso19821983
TutkittavaHelena Seppänen
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Oulu