Supervision of Research training and Master thesis (Noreen Orth)

Chamlagain, B. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

A visiting student from Technical University of Munich
Aikajaksomaaliskuuta 2019 - marraskuuta 2019
Tutkittava