ETK Heidi Kaijolaisen pro gradu -tutkielman ohjaaja

Hänninen, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Kokeellisen osan vastuullinen ohjaaja.
Aikajaksomaaliskuuta 2015joulukuuta 2015
TutkittavaHeidi Kaijolainen
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry