Supervision of the master thesis (Nina Muukkonen)

Kati Vierikko (Ohjaaja), Virtanen, T. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Pro gradu työn aihe: Metsien pirstoutuminen kaupunkialueella - Esimerkkinä Helsingin yleiskaava-alue
Aikajakso1 tammikuuta 2015 - 28 helmikuuta 2017
Tutkittava
Tunnustuksen arvoKansallinen