Supervisor for MSc Thesis by Nikola Mandic on “Semantic text similarity using autoencoders”

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2018