Supervisor of a M.Sc thesis

Helmisaari, H. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Kantojen korjuun vaikutus maanpinnan häiriintymiseen sekä maaperän hiili- ja typpivarastoihin
Aikajaksosyyskuuta 2013 - joulukuuta 2015
TutkittavaErno Launonen
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki