Supervisor of the BSc Thesis: Johanna Kiviranta

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Supervision of the BSc Thesis, Johanna Kiviranta, Faculty of Pharmacy, University of Helsinki

Title of thesis: Seriini/treoniinikinaasi-inhibiittori case study: rapamysiini (sirolimuusi)
Aikajakso2006
TutkittavaJohanna Kiviranta
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki