Supervisor of Tytti Luuri's Master's thesis

Tuononen, T. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksotammikuuta 2019
Tutkittava