Suprevision of Master's Thesis of Mikko Sundström

Oinio, V. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of the Thesis "The role of opioidergic system in neurobiology of pathological gambling"
Aikajakso2017
Tutkittava