Sylvie Daoudin pro gradu -työn (kuluttajaekonomia) ""Kaura, siinä on positiivinen lataus!” – Kuluttajien näkemyksiä ruokavalinnoista" ohjaus. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso20162017
Tutkittava