Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Erika Tallberg: Bakri tamponade - balloon in the treatment of massive postpartum hemorrhage: A series of 33 cases in Tertiary Teaching Obstetric Unit

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Bakri tamponade - balloon in the treatment of massive postpartum hemorrhage: A series of 33 cases in Tertiary Teaching Obstetric Unit
Aikajakso2010
TutkittavaLK Erika Tallberg
Tutkimuksen ajankohta
  • Helsingin yliopisto