Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Sanja Hupli: Fetus mortus - tutkimus tekijöistä, jotka liittyvät sikiökuolemiin 22. raskausviikon jälkeen Helsingin Naistenklinikalla vuosina 1996-1997

Stefanovic, V. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Fetus mortus - tutkimus tekijöistä, jotka liittyvät sikiökuolemiin 22. raskausviikon jälkeen Helsingin Naistenklinikalla vuosina 1996-1997
Aikajakso2006
TutkittavaLK Sanja Hupli
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto