Syventävien opintojen tutkimusprojektin ohjaus: LK Sanja Hupli: Fetus mortus - tutkimus tekijöistä, jotka liittyvät sikiökuolemiin 22. raskausviikon jälkeen Helsingin Naistenklinikalla vuosina 1996-1997

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Title of thesis: Fetus mortus - tutkimus tekijöistä, jotka liittyvät sikiökuolemiin 22. raskausviikon jälkeen Helsingin Naistenklinikalla vuosina 1996-1997
Aikajakso2006
TutkittavaLK Sanja Hupli
Tutkimuksen ajankohta
  • Helsingin yliopisto