The best PhD thesis in the field of developmental biology. Awarded by Finnish Society for Developmental Biology

Mähönen, A. P. (Palkinnonsaaja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitPalkinnot ja kunnianosoitukset - Palkinnot ja kunnianosoitukset

Aikajakso20032005