The effect of homocysteine on telomere length

Misiewicz, Z. (Ohjaaja), Hovatta, I. M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Supervision of master's thesis
Aikajaksotoukokuuta 2017
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohta Helsingin yliopisto