Tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen relevanssi 7.–9. luokilla oppilaan ensikokemuksen näkökulmasta

Aksela, M. K. (Ohjaaja), Pernaa, J. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Tekijä: Oona Kiviluoto
Aikajakso2018
Tutkittava