Tutkielman ohjaus: Elektronisten apex-mittareiden luotettavuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Katariina Nissi 2005

Kotiranta, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2005 → …
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto