Tutkielman ohjaus: Hammaslaserin käyttö kovakudospreparoinnissa. Elina Eteläharju. 2011

Kotiranta, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2011
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto