Tutkielman ohjaus: Hammaslaserin vaikutus juurikanavien desinfektioon verrattuna perinteisesti käytettyyn natriumhypokloriittihuuhteluun. Eveli Ess. 2015

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2015 → …
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto