Tutkielman ohjaus: Hammaslaserin vaikutus juurikanavien desinfektioon verrattuna perinteisesti käytettyyn natriumhypokloriittihuuhteluun. Eveli Ess. 2015

Kotiranta, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2015 → …
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto