Tutkielman ohjaus: Uuden karieksen havainnointilaitteen, SoproLifen, soveltuvuus karieksen preparointisyvyyden arviointiin; röntgenologinen ja mikrobiologinen tarkastelu. Tiina Nykänen. 2011.

Kotiranta, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2011
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohtaHelsingin yliopisto