University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences

Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitAkateeminen vierailu toiseen organisaatioon

Kuvaus

LOVEt II -project meeting

LOVEt II -hankkeen (Elaboration of the best practice models of the knowledge transfer from science to practice in the organic farming sector) -hankkeen työkokous järjestettiin Mariborissa, Sloveniassa huhtikuun alussa.

Hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan jo olemassa olevia toimintamalleja luomualan tutkimustiedon siirtämisestä käytäntöön ns. edistyksellisissä luomumaissa (vanhempia EU-maita) ja suunnitellaan luomun suhteen kehittyvissä maissa (nuorempia EU-maita). Malleja vertaillaan hankepartnereiden kanssa ja niistä valitaan parhaimmat erityisesti paikallisia toimijaryhmiä (local action groups, LAG) ajatellen. Työ tehdään maakohtaisesti tutkijoille suunnatun kyselyn sekä työpajojen, verkkokokousten, asiantuntijahaastattelujen ja/tai pyöreän pöydän tapaamisten avulla sekä viidessä kv-hankekokouksessa. Kohderyhmänä ovat luomuketjun toimijat ja koulutusorganisaatiot, jotka voivat hyödyntää tuloksia työssään.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kerää hankkeessa tarvittavan tiedon Suomen osalta ja vastaa tulosten esittelystä työryhmälle. Tässä kokouksessa esiteltiin Suomen osalta tutkijoille tehdyn kyselyn tulokset (1. kokouspäivä). Toisena kokouspäivänä esiteltiin LuomuTIETOverkko-hanke esimerkkinä hyvästä käytännöstä siirtää luomualan tutkimustietoa käytäntöön. Kokouspäivinä kuultiin myös muiden hankepartnereiden tuloksia, käytännön esimerkkejä, round table -kokousten yhteenvetoja ja hyviä käytäntöjä.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kerää hankkeessa tarvittavan tiedon Suomen osalta ja vastaa tutkimustulosten esittelystä työryhmälle.
Aikajakso9 huhtik. 201310 huhtik. 2013
VieraillaanUniversity of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences
Tunnustuksen arvoKansainvälinen