Uskonto ja kehitys kurssin päävastuuopettaja

Hasu, P. (Osallistuja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muu opetustyö

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi uskonnon asemaa kehitystutkimuksen historiassa sekä kehityksen, kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön käytänteissä. Luennoilla käsitellään muun muassa kehitystutkimuksen oppihistoriaa uskontojen näkökulmasta, kristillisen lähetystyön kehitysvaikutuksia ja kristillisten kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen roolia kehityspolitiikassa ja kehitysavun kanavoinnissa. Lisäksi keskustellaan kirkkojen ja uskontojen roolista politiikassa, konflikteissa ja rauhan välityksessä. Tutkimuksen näkökulmia havainnollistetaan kurssin opettajien omasta tutkimuksesta nousevin esimerkein. Kurssin opetus on opettajien omaan, tuoreeseen tutkimukseen perustuvaa ja se on tällä kertaa rajattu käsittelemään etupäässä kristinuskoa. Monet havaintoesimerkit tulevat opettajien omilta tutkimuspaikoilta Afrikasta.
Luento-opetuksen lisäksi opiskelijat käyvät tutustumassa yhteen uskonnollistaustaiseen järjestöön ja laativat vierailusta raportin omien tutkimuskysymystensä pohjalta. Raportti esitetään ryhmätyönä kurssilla ja se voi olla muodoltaan esimerkiksi PowerPoint-esitys tai posteri.
Aikajakso11 maaliskuuta 201429 huhtikuuta 2014