Valmistuneen pro gradu tutkielman arviointi

Korvela, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Pakkanen Iiris-Liisa: ”Kivassa seurassa mun mielest ruokaki maistuu paremmalta
ku sillee, et jos söis yksin.” Seitsemäsluokkalaisten
näkemyksiä ja kokemuksia yhdessä syömisestä.
Aikajaksomaaliskuuta 2017
Tutkittava