Valmistuneen pro gradu tutkielman ohjaus

Korvela, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Anttila Sonja: ’’ Lapsen hankinta on tuonut vahvan kokemuksen elämän
merkityksellisyydestä’’ Sateenkaariperheiden vanhempien
perheytymisprosessit.
Aikajaksotoukokuuta 2017
Tutkittava