Valmistuneen pro gradu tutkielman ohjaus

Korvela, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Heini Laine: Perhe liikkeessä – Tapaustutkimus kahden työssäkäyvän ja
neljän harrastuksiin osallistuvan lapsen arjesta
Aikajaksotoukokuuta 2017
Tutkittava