Valmistuneen tutkielman ohjaus

Korvela, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Julku Susanna: Kodin arki Helsingin Sanomien artikkeleiden kuvaamana
Aikajaksokesäkuuta 2017
Tutkittava