Valmistuvien yliopisto-opiskelijoiden tulevaisuuteen suuntautuminen ja työarvot

Tolonen, T. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Pro gradu -tutkielma, Johanna Joensuu, HY sosiaalitieteet
Aikajakso1 syyskuuta 2018 - 3 maaliskuuta 2019
Tutkittava